Citat

Følgende citat af Per Øhrgaard stammer fra 2009, måske endda tidligere, langt før Edward Snowden's afsløring i 2013.

»Jeg vil gerne minde om, at det er naivt at tro, at overvågning af borgerne kun var noget, de foretog i Øst.
Overvågning er en indskrænkning i den personlige frihed, lige meget hvem der foretager den.
Og vi er i disse år ved at hoppe med på den gamle østlige parole om, at sikkerhed er vigtigere end frihed.«

Per Øhrgaard

  • Valid HTML5
  • Valid CSS!
  • Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
  • Creative Commons Navngivelse - Ikke-kommerciel - Del på samme vilkår

Naar det i Sandhed skal lykkes

At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.

Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst.

Enhver, der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden.

For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han – men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaaer.

Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke.

Vil jeg alligevel gjøre min Mere-Forstaaen gjældende, saa er det, fordi jeg er forfængelig eller stolt, saa jeg i Grunden istedetfor at gavne ham egentligen vil beundres af ham.

Men al sand Hjælpen begynder med en Ydmygelse; Hjælperen maa først ydmyge sig under Den, han vil hjælpe, og herved forstaae, at det at hjælpe er ikke det at herske, men det at tjene, at det at hjælpe ikke er at være den Herskesygeste men den Taalmodigste, at det at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde sig i at have Uret, og i ikke at forstaae hvad den Anden forstaaer.

Søren Kierkegaard


Henning Hoffmann
Store Glasvej 42
5000 Odense C
Tlf. 65-91-59-83
E-mail: henhof@henhof.dk
  • Anmeld porno med børn
  • openSUSE.org
  • Livet, universet og alting